Informace pro návštěvníky

18.10.2011 10:16

NAKONEC JSME SE ROZHODLI OBOJE STRÁNKY OTEVŘÍT NARÁZ, JELIKOŽ SE VZÁJEMNĚ DOPLŇUJÍ.